Képeslapküldés: Karácsonyi képeslap 2014
Szabó Ervin Akadémia
A Munkáspárt YouTube csatornája
Videók:
Munkáspárt videók

Megjelent A Szabadság legújabb száma: Megjelent A Szabadság legújabb száma:

Magyar Munkáspárt

2010 Programunk

Államosítás! Számonkérés! Munkahelyteremtés!

„Az egyetlen baloldali párt!”

Váltsuk le a kormányt a mostani választásokon! Az MSZP és az SZDSZ felbecsülhetetlen károkat és mérhetetlen szenvedést okozott a magyar embereknek. A tőkések, a gazdagok egyre jobban élnek. Mi egyre szegényebbek vagyunk, a bankok meg egyre gazdagabbak.

Nem elég a kormányt leváltani!  A Fidesz most változást ígér, de ettől nekünk nem lesz jobb. Új értékeknek, új embereknek kell bekerülniük a politikába. Ha nem lesz ott a Munkáspárt, megint a dolgozóval fizettetik meg a válság árát.

Rákényszerítjük a tőkést, a kormányt, a parlamentet, hogy az ország kenyeréből nagyobb szeletet kapjunk. Az elmúlt húsz évben bebizonyosodott, nem az állam a rossz gazda, hanem az a baj, hogy tolvajok vannak az ország élén. Számon kérjük, s a legszigorúbb büntetést szabjuk ki a lopáson és korrupción kapott politikusokra, állami cégek vezetőire. Államosítjuk az áram-, gáz- és vízszolgáltatókat, a Molt, az OTP-t, a nagybankokat, elvesszük a kedvezményeket a multiktól, viszont minden lehetőséget megadunk a hazai kis- és középvállalkozónak. Az államnak kell munkahelyeket teremtenie és megvédenie az embereket a bankok kilakoltatásai ellen. Ez nélkülünk, a Munkáspárt nélkül nem megy!

Visszavesszük, ami a miénk

 • A privatizáció nem volt más, mint lopás. Állami tulajdonba vesszük a privatizált erőműveket, a villamos áram- és gázszolgáltatást. Leállítjuk a vízkincs privatizációjának előkészítését.
 • Államosítjuk a Molt, mert kizárólag részvényesei érdekeit tartja fontosnak, önkényesen emel üzemanyagárat és kockáztatja a biztos ellátást.
 • Államosítjuk a nagybankokat, elsősorban az OTP-t, mert kizsigerelik a lakosságot, egymás között alkudnak meg a lakosságra kiszabott hitelről és betéti kamatokról. A lakossági hitelekkel és befektetésekkel foglakozó állami bankot hozunk létre. A magánbankok feletti állami ellenőrzést kiszélesítjük.
 • Államosítjuk a vasúti teherszállítást, és megakadályozzuk a Posta, a Volán, a BKV, a helyi közlekedési cégek és az egészségügy további privatizációját.
 • Az államosítás azt jelenti, hogy azon az áron vesszük vissza a vállalatokat, amennyiért annak idején privatizálták őket. Azóta volt infláció és költöttek is a cégekre, de arányaiban többet kerestek az üzleten.
 • Az államosítás nem jelent padlássöprést. Mi megvédjük a magyar kis- és középvállalkozót a multi ellen.

Megvédjük a magyar gazdaságot

 • A magyar érdekeket védő és érvényesítő gazdaságpolitikát vezetünk be. A magyar minisztériumok számára kötelező lesz magyar árukat rendelni.
 • Megvonjuk a multik adókedvezményét.
 • A multik lejáró szerződéseit – ha Magyarország érdekei úgy kívánják - nem hosszabbítjuk meg.
 • A külföldi vállalatok állami támogatását megszüntetjük. Ezt a pénzt a magyar kis- és középvállalkozók támogatására fordítjuk.
 • Radikálisan csökkentjük a magyar kis- és középvállalkozók munkáltatói terheit, hogy még több embert foglalkoztathassanak, emberhez méltó bérekért.
 • Állami bérlakás-építési programot indítunk. Újjászervezzük a magyar feldolgozóipart. Más programokkal is fejlesztjük a gazdaságot.
 • Állami tervezési központot állítunk fel. Ez hangolja össze a különböző érdekeket, képviseli a nemzeti érdekeket, védi az embereket a piaci önkénytől.
 • A kiaknázható bányákat újra megnyitjuk. Előnyben részesítjük a napenergia, a szél- és vízenergia és más az alternatív források felhasználását.
 • A környezetvédelmi szabályokat be nem tartó cégeket megszüntetjük. Megakadályozzuk, hogy hazánk a tőke szemétlerakója legyen.

Visszaállítjuk a magyar mezőgazdaság függetlenségét

 • Visszaállítjuk Magyarország függetlenségét az élelmiszerellátás terén. Korlátozzuk a multik jelenlétét a kereskedelemben.
 • Elősegítjük a szövetkezeti mozgalom újbóli fellendítését. Megszűntetjük a szövetkezetek földvásárlását akadályozó törvényt. Fellépünk a nagybirtok-rendszer kialakulása ellen.
 • Megvédjük a magyar földet. Megszüntetjük a zsebszerződéseket.
 • A megműveletlen földeket visszavesszük.
 • Fellépünk a mezőgazdasági feketemunka ellen, megvédjük az agrárproletárok érdekeit.
 • Állami erdőtelepítéseket indítunk. Megvédjük az állami erdőgazdaságokat a további privatizációs kísérletektől. A magánkézbe került természeti értékeket, erdőket, réteket, tavakat haladéktalanul államosítjuk.
 • Visszaállítjuk a hazai állatállományt az 1989 előtti színvonalra, és mennyiségre.
 • Szilárd felvásárlási árakat vezetünk be.

A válságért azok okozói fizessenek

 • Luxusadót vetünk ki a százmilliomosokra és a milliárdosokra! Luxusadót az uszodás villákra, magánkastélyokra, luxusautókra.
 • A személyi jövedelemadót progresszívé tesszük. A kis jövedelműek adóterheit csökkentjük, a nagy jövedelműeket jobban megadóztatjuk.
 • Elbocsájtási moratóriumot vezetünk be a válság idejére.
 • Lakbérkedvezményt vezetünk be a munkanélküliek és a fiatalok számára. Visszaállítjuk a szociálpolitikai kedvezményeket.
 • Megtiltjuk, hogy a kölcsönök nem fizetése miatt bárkit is az utcára tegyenek.

Felelősségrevonás

 • Magyarországot az elmúlt húsz évben nem általában lopták szét, konkrét felelősök vannak. Ők a bíróság előtt fognak felelni tetteikért. A tolvajoknak nem a parlamentben helyük, hanem a börtönben.
 • A sikkasztási, a korrupciós ügyek elkövetőire a törvény által megengedett legszigorúbb büntetést szabja ki a bíróság! Az életfogytiglan nem csak az életellenes, hanem a gazdasági bűncselekményekre is vonatkozzon!
 • A Magyarország számára előnytelen privatizációs szerződések állami aláíróit, jóváhagyóit visszamenőleg büntetőjogi felelősség alá vonjuk. Bizonyított esetben vagyonukat az állam elkobozza.

Rendet teremtünk

 • Új alkotmányt kezdeményezünk. Az új alkotmány védje a tisztességes munka becsületét! Tegye ellenőrizhetővé a hatalom minden intézményét!
 • A parlament létszámát 150 főre csökkentjük.
 • A választók folyamatosan ellenőrizhetik parlamenti és önkormányzati képviselőiket, s ha elégedetlenek velük, visszahívhatják őket.
 • A pártok nem kapnak állami támogatást, éljenek tagdíjakból, az egyéb pénzbevételeket a számvevőszék szigorúan ellenőrizni fogja!
 • Megszüntetjük a csalásra alkalmas „kopogtatócédula” gyűjtésének rendszerét. Új választási törvényt alkotunk, amely egyenlő esélyt biztosít a választásokon induló pártoknak.
 • A televíziókban, rádiókban nem lesz fizetett politikai kampány, az óriás plakátokat se vehetik bérbe pártpropagandára. Ugyanannyi esélyt kap minden párt.
 • Zérótolerenciát hirdetünk a hatalommal való visszaélésre. Szigorú rendet teremtünk a közéletben.
 • Az állami szervek kötelesek minden információt megadni a választóknak, s az interneten nyilvánosságra hozni.  Az államtitkok körét minimálisra korlátozzuk.
 • Minden törvényt szakmai és társadalmi vitára bocsátunk. A társadalom nagy részét érintő kérdésekben országos és helyi szinten rendszeresen népszavazást tartunk.
 • Megteremtjük a bíróságok függetlenségét.
 • Átszervezzük és megerősítjük a rendőrséget. Csökkentjük a bürokráciát, kevesebb lesz a vezető, viszont több rendőr lesz az utcán. A rendőrt tisztességesen megfizetjük, és megvédjük minden támadással szemben. Az önkormányzatok beleszólhatnak a helyi közbiztonsági feladatokba. Segítjük a polgárőrségeket.
 • Valóságos harcot hirdetünk a faji megkülönböztetés, a cigányellenesség és az antiszemitizmus ellen. Megszüntetjük társadalmi és gazdasági gyökereit, a szegénységét, a nyomort. A cigányságnak munkát és iskolázási lehetőséget teremtünk. A törvény előtt mindenki egyenlő, cigány és magyar egyaránt.

Munkát és tisztességes fizetést biztosítunk

 • Mindenki számára lehetővé és kötelezővé tesszük a munkát. Ennek érdekében az állam fog munkahelyeket teremteni, közmunka-programokat indítani.
 • Új munkatörvénykönyvet és szakszervezeti törvényt vezetünk be. Nagyobb védelmet adunk a dolgozóknak, több jogot kapnak a szakszervezetek.
 • A minimál bér havi 100 ezer forint lesz, a maximum bér havi egy millió!
 • Szigorúan ellenőrizzük, hogy 8 óra munkaidő 8 óra legyen! Vasárnap minden üzlet és bevásárlóközpont zárva lesz.

Esélyt adunk a magyar fiataloknak

 • Minden gyermek számára ingyenes bölcsődei és óvodai ellátást, illetve napközi otthonos ellátást biztosítunk.
 • Visszaállítjuk az eredeti GYES és a GYED intézményét. A GYES-en lévőknek lehetővé tesszük az otthon végezhető távmunkát.
 • Minden fiatalnak alkotmányos joga lesz az első munkahelyhez és az első lakáshoz. Ennek érdekében nagy beruházási programokat indítunk, szociális bérlakásokat, utakat, vasutakat építünk, fejlesztjük a falusi turizmust.
 • Az oktatást kiemelt állami feladatnak tekintjük.  Magyarország erre költi majd a megtermelt jövedelem legalább 10 százalékát.
 • Az oktatás anyagi támogatásának lényeges szempontja legyen az egész életen át tartó tanulás programjainak segítése.
 • Egységes érettségit, egységes egyetemi felvételit vezetünk be, kilépünk a bolognai rendszerből.
 • A magyar nemzeti gazdaság céljait szolgáló szakképzést teremtünk. A szakképzést összehangoljuk az ország fejlesztési programjaival, tényleges kenyeret adunk a fiatal kezébe.

Élhető időskort biztosítunk szüleinknek, nagyszüleinknek

 • A nyugdíjkorhatár emelését leállítjuk. A nőknél 55 év korban, a férfiak 60 év korban mehetnek nyugdíjba.
 • Visszaállítjuk a nyugdíjasok kedvezményeit, amelyeket a válságra hivatkozva elvettek.
 • Az egyedül élő időseknek lakóotthonokat építünk.

Az egészségügy állami ügy marad

 • Az egészségügy állami és önkormányzati tulajdonban marad. Mindenfajta privatizációs kísérletet leállítunk.
 • Az egészségügy részesedését a GDP-ből 10 százalékra emeljük.
 • A gyógyszergyárakat rákényszerítjük az extraprofitjuk csökkentésére, elérjük, hogy a gyógyszerek olcsóbbak legyenek.
 • A befizetett társadalombiztosítási járulékot az egészségügy céljaira költjük.

A külpolitika Magyarországot fogja szolgálni

 • Nem a NATO-t és az Európai Uniót szolgáljuk, hanem a nemzet érdekeit!
 • Az Európai Unióban érvényesítjük nemzeti érdekeinket. Ha az Európai Unió erre nem hajlandó, megvizsgáljuk kilépésünk lehetőségét.
 • Kilépünk a NATO-ból, hazahívjuk külföldről a magyar katonákat, Magyarország semleges lesz.
 • A NATO érdekekeit szolgáló zsoldos hadsereg helyett, Magyarország védelmére képes honvédséget teremtünk. Szükség esetén – más demokratikus európai államokhoz hasonlóan - visszaállítjuk a sorkötelezettséget.
 • Támogatjuk a népek egyenlőségén alapuló többpólusú világrend kialakulását.

***

Ha ezt akarod, támogasd a Munkáspártot, szavazz a Munkáspártra!

Ezt a programot nem lehet a Munkáspárt nélkül megcsinálni.

Ezt a programot csak a Munkáspárttal lehet megcsinálni.

Mi nem a tőkések, nem a milliárdosok, mi a dolgozó emberek pártja vagyunk!

A Munkáspárt az egyetlen baloldali párt!

Miért mondunk nemet az Unióra?
Választási program
Magyarországi kapitalizmus áldozatai

A Munkáspárt új programjaLevelezésem:
Levelezésem:

Hírlevélre feliratkozás

Csatlakozz infolistánkhoz, ahol minden fontos információról értesülhetsz
Hírlevélre feliratkozás HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÁS Ide írd az e-mail címed Hírlevélre feliratkozás

PayPal adomány

Támogasd a Munkáspártot!

Adomány